Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Aktiv sommar ser till att unga får sommarjobb och meningsfull fritid

Casper, Axl och Razzak är tre av 22 ungdomar som deltar i Aktiv sommar.

Mer cash i plånboken? Att tjäna egna slantar som ung är något som lockar många. Över 70 ungdomar i åk 7–8 ansökte till projektet Aktiv sommar – ett projekt som genomförs av Fältgruppen och Fritidsgårdarna med stöd av Sparbanken i Karlshamns stiftelse.

Solen skiner på Stenbackaskolans tegelväggar och vi samlas i skuggan under skolans entré. Att göra något bra för unga. Det var uppdraget som gavs från bankens stiftelser till kommunens Fältgrupp.

Vi vet att det är svårt att få sommarjobb som ung och det här projektet har genomförts i andra kommuner. Vi ville genomföra projektet här och tack vare bankens stiftelser kunde vi göra det iår, säger Jessica Berglind, Fältgruppen.

Vi har haft flera bra projekt med Fältgruppen och ville ge dem lite fria tyglar att kunna göra något bra för ungdomar i kommunen, säger Jonke Höglund, ansvarig bankens stiftelser.

Nu har 22 ungdomar lottats ut till projektet och fått sommarjobb. Ungdomarna kommer att arbeta på förmiddagen och göra olika studiebesök och fritidsaktiviteter på eftermiddagen. Till exempel kommer de att få nyttig information av polisen, Räddningstjänsten och banken.

Arbetsgrupperna och eftermiddagens aktiviteter kommer att ledas av sju stycken ungdomsledare som har utbildats av Fritidsgårdarna under våren. Det finns även en matgrupp som kommer att ansvara för att ordna mat och fika till alla varje dag.

De unga ledarna är superviktiga! De får känna ökad delaktighet och inflytande. Dessutom vet de vad ungdomarna gillar. Nu får de möjlighet att träna sina kunskaper direkt, säger Julia Friskopp, fritidsledare.

Ebba Axner Karlsson, Julia Friskopp, Emma Borgström, Emma Arkelyan, Jessica Berglind, Jonke Höglund och Viktor Ottosson.

Bankens stiftelser stöttar projektet med ca 200 000kr och kommer att stå för ungdomarnas löner, alla råvaror och fika, löner till ungdomsledarna, arbetskläder samt transport till de olika arbetsplatserna.

Stenbackaskolan kommer att vara basen för projektet och de kommer ha tillgång till Fritidsgården. Ungdomarna kommer att delas upp och arbeta på 34:ans fynd, kommunen och KABO.

 Vi samarbetar mycket med kommunen angående feriearbete och vi tyckte att det här var ett bra initiativ och nyttigt för ungdomarna. För oss är det ett enkelt sätt att bidra på, säger Viktor Ottosson, förvaltare Karlshamnsbostäder.

 Det här projektet är fantastiskt och vi ser att det bland annat bidrar till tryggare närområden eftersom genom att faktiskt arbeta med konsekvenserna av skadegörelse kommer dessa unga att bli ambassadörer och kunna sprida sina upplevelser vidare till sina kompisar. Vi hoppas projektet slår väl ut och kan utvecklas ytterligare till nästa år, säger Jonke Höglund, ansvarig bankens stiftelser.

Casper, Axl och Razzak är tre ungdomar som fått det eftertraktade sommarjobbet och det blir deras första gång ute i arbetslivet. Anledningen till att de sökte var främst att kunna tjäna egna pengar. När de får frågan vad de tänker göra med pengarna besvaras den med leenden och ett par axelryckningar. Sedan säger Axl att han ska nog spara till en moppe.

Ett klokt svar tycker vi men så är vi ju också en Sparbank och Sparbanksidén, 200 år gammal, går ut på att spara för en bättre framtid.

Vi önskar alla ungdomar och unga ledare lycka till i sommar!

Aktiv sommar - fakta

Pågår under 9 dagar i sommar

Arbete på förmiddagen

Roliga och nyttiga aktiviteter på eftermiddagen

Arvode för arbetet: 4 000kr

Vill du spara en slant?

Har du ditt första sommarjobb och vill spara cashen på ett bra konto? Välkommen att prata sparande med någon av våra rådgivare.

 

0454- 40 33 00 – ett nummer till hela banken.