Hoppa till textinnehållet

Sparbanken i Karlshamn medverkar till att ge skolelever miljöutbildning

Banken bidrar till en hållbar utveckling i samhället på olika sätt. Ett sätt är genom att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken som ges ut till skolelever i årskurs 4–6 i Karlshamns och Olofströms kommun.

Natur & Miljöboken är ett samhällsprojekt där barn i 10 till 12 års ålder tidigt får lära sig om miljö och hållbarhet genom en tredelad läromedelsserie, vilken distribueras genom skolan.


På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Läromedelsserien är anpassad för kursplanen och kunskapsnivån i respektive årskurs och bildar tillsammans en heltäckande miljöutbildning med tonvikt på hållbar utveckling. Därefter tas boken hem för att fortsätta samtalet i hemmet om hur vi kan börja nu med att arbeta för en hållbar utveckling tillsammans.

 

Som äkta Sparbank har vi en 190 år lång historia av att bidra till det lokala samhället. Vi tycker det är viktigt att tänka långsiktigt i frågorna om vårt samhälle och arbeta för en hållbar framtid. Av den anledningen är vi, tillsammans med övrigt organisationer i denna samverkan, med och finansierar projektet för att grundlägga kunskap och medvetenhet hos nästa generation vuxna.

 

Genom denna samverkan kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt.

"För banken är det viktigt att arbeta för en hållbar framtid. Därför är det självklart för oss att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken som ges ut till skolelever i årskurs 4–6 i Karlshamns och Olofströms kommun."

Viveca Olvegård, Vice VD och Affärschef, ansvarar för bankens hållbarhetsfrågor.