Kapitalunderlaget på ett investeringssparkonto uppgår till 100 000 kronor år 2022. Eftersom statslåneräntan den 30 november 2021 var 0,23 procent beräknas schablonintäkten till 1,25 procent* av kapitalunderlaget = 1 250 kronor. Med 30 procent skatt på kapitalinkomst blir skatten för innehavet på investeringssparkontot 375 kronor för 2022.

* Statlåneräntan 30/11 föregående år + tillägg 1 procentenhet, dock som lägst 1,25 procent