Observera att filerna är stora att ladda ner.

Rapporten RTS27 ska för varje finansiellt instrument som handlats i eget lager i egenskap av bland annat systematisk internhandlare och likviditetsleverantör redovisa priser på daglig basis med mera, enligt en bestämd mall som finns i den delegerade förordningen (EU) 2017/575.


RTS27 Q1 2020 Sparbanken i Karlshamn (zip-fil med xml-fil)

Utförda ordrar 2019 (PDF)


RTS27 Q1 2019 Sparbanken i Karlshamn (zip-fil med xml-fil)
RTS27 Q2 2019 Sparbanken i Karlshamn (zip-fil med xml-fil)
RTS27 Q3 2019 Sparbanken i Karlshamn (zip-fil med xml-fil)
RTS27 Q4 2019 Sparbanken i Karlshamn (zip-fil med xml-fil)

Utförda ordrar 2018 (PDF)
Information om vidarebefordrade order 2018

RTS27 Q4 2018 Sparbanken i Karlshamn (zip-fil med xml-fil)
RTS27 Q3 2018 Sparbanken i Karlshamn (zip-fil med xml-fil)
RTS27 Q2 2018 Sparbanken i Karlshamn (zip-fil med xml-fil)
RTS27 Q1 2018 Sparbanken i Karlshamn (zip-fil med xml-fil)

Utförda ordrar 2017 (PDF)
Information om vidarebefordrade order 2017