Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Förvaltarregistrering

Kvinna jobbar på sin dator vid ett bord

Nu ökar vi på Sparbanken i Karlshamn vår service till dig som fondkund. Vårt erbjudande innebär att vi tar över informationsansvaret för ditt fondsparande och att ditt fondkonto står registrerat hos oss.

Idag får du information om ditt fondsparande från Swedbank Robur. Genom att ta över informationsansvaret kan vi öka servicen till dig som kund och erbjuda en samlad information om ditt fondsparande.
Förändringen innebär att ditt fondkonto står registrerat hos oss i stället för hos Swedbank Robur. För att kunna göra denna förflyttning, vars juridiska term är förvaltarregistrering, behöver vi ditt godkännande. När du godkänt att Sparbanken i Karlshamn tar över ansvaret för informationen om ditt fondsparande, avslutas ditt nuvarande fondkonto hos Swedbank Robur, och ett nytt fondkonto öppnas i ditt namn i Sparbanken i Karlshamn. Att förvaltarregistera dina fonder hos oss är kostnadsfritt.

Efter att du godkänt förändringen tar vi över ansvaret från Swedbank Robur för att kontinuerligt informera och rapportera till dig om utvecklingen på dina fonder. Den faktiska förvaltningen av dina fonder påverkas inte av att Sparbanken i Karlshamn tar över informationsansvaret.

Kontakta oss

Via telefon

Ring oss så hjälper vi dig.

Via bankkontor

Kom in till något av våra kontor.

Registrera ditt fondkonto hos oss

 1. Vad innebär förvaltarregistrering?
  Förvaltarregistrering är den legala termen för när Sparbanken i Karlshamn istället för att du som enskild kund är registrerad hos fondförvaltaren. Förvaltarregistrering innebär att vi tar över ansvaret för kundregistret (andelsägarregister) från Swedbank Robur och därmed ansvaret för all information och administration. Det betyder att all information och rapportering om dina fonder därefter kommer att skickas från oss. Ger det oss möjlighet att öka vår service till dig som kund. Den faktiska förvaltningen av dina fonder påverkas inte av förändringen.

 2. Varför måste jag öppna ett nytt konto? Kan jag inte ha kvar det gamla?
  Kundregistret är kopplat till ditt fondkonto. För att vi ska kunna ta ansvar för kundregistret och därmed all informationshantering måste ditt fondkonto finnas hos oss. Detta innebär att både kontot hos och kundrelationen till Swedbank Robur upphör, även om fonderna fortsätter att kapitalförvaltas som tidigare av Swedbank Robur.

 3. Hur fungerar det idag?
  Idag förmedlar vi fonder till dig via Fondtorget men de placeras på ett Swedbank Roburkonto och det är därför Swedbank Robur som ansvarar för informationen och rapporteringen till dig som kund.

 4. Hur fungerar det efter det att förändringen är genomförd?
  Vi förmedlar fonder till dig via Fondtorget och det sker via ett Sparbankskonto. Vi övertar ansvaret för kundregistret från Swedbank Robur och för den information och rapportering som skickas till dig som kund.

 5. Finns det några kostnader för mig som kund kopplat till förändringen? 
  Nej, det finns inga kostnader för kunden förknippade med förändringen.

 6.  Finns det några skatteeffekter för mig som kund kopplat till förändringen?
  Nej, det finns inga skatteeffekter för kunden förknippade med förändringen.

 7. Blir det förändring av avgiften för förvaltningen efter förändringen?
  Förändringen påverkar inte förvaltningsavgifterna.

 8. Hur gör jag förvaltarregistreringen och kontoflytten?

  Du kan genomföra förvaltarregistreringen genom att:
  1. Skicka in svarstalongen som vi skickar till dig.
  2. Logga in i Internetbanken och följa de instruktioner som finns under fliken Förvaltarregistrering
  3. Ta kontakt med din rådgivare eller kom in till oss på kontoret, så hjälper vi dig.
  Sparbanken i Karlshamn påbörjar därefter förvaltaerregistreringen och ett nytt fondkonto öppnas upp här. Vi flyttar över ditt fondinnehav till ditt nya konto, skickar hem information om det nya kontot till dig och stänger ditt gamla fondkonto hos Swedbank Robur. 

 9. Varför kan inte detta göras automatiskt?
  Vi behöver ditt skriftliga medgivande för att genomföra förvaltarregistreringen.

 10. Vad händer om jag inte gör förvaltarregistreringen?
  Då fortsätter ditt namn att stå i Swedbank Roburs kundregister (andelsägarregister) och informationen angående fondinnehavet kommer att fortsätta skickas från Swedbank Robur och inte från Sparbanken i Karlsham

 11. Vilka fonder berörs av förvaltarregistrering och kontoflytten?
  Alla dina fonder på fondkontot.

 12. Hur påverkas förvaltningen av förändringen?
  Förvaltningen av dina fonder påverkas inte av förändringen, det är fortsatt Swedbanks fondbolag Robur som kommer att förvalta dina fonder.

 13. Vad vinner jag och Sparbanken i Karlshamn på att ta över kundregistret från Swedbank Robur?
  Genom att ta över ansvaret för kundregistret tar vi ett helhetsansvar för all information och rapportering av ditt fondinnehav vilket ger oss möjlighet att öka vår service till dig som kund.

 14. Hur görs förvaltarregistrering för fondsparare under 18 år?
  Vårdnadshavarna kan kontakta sin rådgivare eller komma in till oss på närmaste bankkontor och godkänna förvaltarregistreringen. Samtliga vårdnadshavare måste godkänna förändringen.

 15. Kan kunden göra flytten åt sina anhöriga t ex make eller barn (över 18år)?
  Det kräver en fullmakt från den anhörige.

 16. Kommer mina egna stående överföringar att flyttas automatiskt?
  Ja, dina egna överföringar flyttas automatiskt

 17. Får andra som idag gör stående överföringar till mitt fondkonto tex. en månatlig insättning av min mamma, information om mitt nya fondkontonummer?
  Nej, du måste själv informera den som gör insättningar på ditt konto att det är ett nytt fondkontonummer som gäller.

 18. Vad händer med historiken på mitt Swedbank Robur fondkonto när jag gjort förvaltarregistreringen?
  Historiken kommer att finnas kvar och vara tillgänglig både via ditt bankkontor och via Internetbanken.