Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Om Sparbanken i Karlshamn

swedbank_eklov_0475_TRYC

Våra värderingar

Våra grundläggande värderingar kommer från sparbanksrörelsen och den nytta och flit som sparsamhet tillför individ och samhälle. Motivet för att bilda Sparbanker var framförallt att främja den enskilda människans sparande och att förmedla lån för att vidareutveckla bygden. Vår position som självständig Sparbank ger oss en unik möjlighet att vara en bank med lokalt engagemang och skapar långsiktighet i vår strävan att bedriva en bra bankverksamhet i vårt verksamhetsområde.

NÄRA BRA NYTTIG

  • NÄRA - Nära till service - Sparbanken har kontor runt om i bygden. Som kund i Sparbanken har man också nära till beslut, nära till ledning och styrelse - alla finns här. Sparbanken är en nära angelägenhet för Karlshamns- och Olofströmsbor eftersom banken är ägd och styrd av kunder här i kommunerna.
     
  • BRA - Som kund i Sparbanken ska man känna att banken är bra oavsett om det gäller service, bemötande, produkter, tjänster etc. Vi måste vara bra för människor och företagen här eftersom vi är helt beroende av den här bygden. Vi kan inte flytta vår verksamhet till någon annan del av landet där tillväxten är bättre. Därför måste vi alltid kunna erbjuda konkurrenskraftiga alternativ som passar våra kunder. Det tycker vi är en BRA bank.

  • NYTTIG - Sparbanken i Karlshamn är samhällsnyttig. Bankens vinst används lokalt för utveckling och stöd till föreningar, organisationer, skolor etc så att Karlshamns och Olofströms kommuner blir ännu bättre och trivsammare kommuner att leva i. Vi har inga aktieägare som ska ha utdelning eller vinst, eftersom Sparbanken ägs av kunderna.

Vår Vision

Sparbanken i Karlshamn skall vara den ledande banken i verksamhetsområdet och den självklara finansiella partnern för privatpersoner, företag, kommun, kyrkliga samfälligheter och föreningar.

Vår Affärsidé

Sparbanken i Karlshamn skall genom ett starkt lokalt kontorsnät och ett komplett utbud av finansiella tjänster och produkter erbjuda våra kunder personlig bankservice av hög kvalitet.

Verksamhetsområde

Sparbanken i Karlshamns verksamhetsområde är primärt Karlshamns kommun samt Olofström/Kyrkhult.

Vi har funnits i Karlshamn sedan 1829

Sparbanken i Karlshamn grundades 1829. 1966 fusionerade Karlshamns Sparbank med Asarums och Mörrums Sparbank. 1998 köptes Föreningsbankens verksamhet i Karlshamn och Ringamåla. 2008 fusionerades Kyrkhults Sparbank med Sparbanken i Karlshamn. År 2019 firar Sparbanken i Karlshamn 190-års jubileum.