Hoppa till textinnehållet

Skogs- och lantbruksbarometrar

Lantbruksbarometern 2020: Uppåtgående trend, men svenskt lantbruk står inför flera utmaningar

Insikter från Lantbruksbarometern 2020

  • Lönsamheten har stärkts från ett index på minus 30 till minus 1*. Det är lägre än den prognos på plus 8 som lantbrukarna gav för ett år sedan men är ändå i en positiv riktning. Fortsatt och ökande efterfrågan på svenska jordbruksprodukter och en, generellt sett, stor skörd med god kvalitet under 2019 har bidragit till förbättringen.
  • Det finns en stark medvetenhet om vilka risker som kan göra verksamheten sårbar. Några vanliga risker som lantbrukarna tar upp är väder och klimat och politisk osäkerhet. Med torkan under 2018 färskt i minnet är det rimligt att tro att ett förändrat klimat kommer vara en större risk i framtiden. Dessutom kan kommande större politiska händelser påverka villkor och förutsättningar för lantbruksföretagen på olika sätt.
  • Intresset för att investera i solenergi och vindkraft har minskat jämfört med 2019. Osäkerhet gällande investeringsstöden och dagens låga elpris kan bidra till nedgången.

Lantbruksbarometern (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Lantbruksbarometern 2020

Skogsbarometern höst 2019: Ökad oro för skadedjur, storm, brand och klimatförändringar

Trots en nedgång i priset på virke anser drygt sex av tio skogsägare att det är lönsamt att investera i skog. Angrepp från granbarkborre påverkar priset nedåt och andelen som tror att skadedjur, storm och brand ska påverka deras framtida skogsägande har ökat från 20 till 36 procent. 

Skogsbarometern (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Här kan du ta del av de senaste årens skogs- och lantbruksbarometrar.