Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Företagande

Här hittar du analyser som rör företagande och företagare. Vi analyserar hur omvärlden på olika sätt påverkar företag och företagare samt redovisar undersökningar bland annat över hur Sveriges företag mår.

Woman in linen factory carrying rolls of linen - small business.

Aktuella pressmeddelanden om företagande

Historisk hög lönsamhet trots en osäker omvärld

Trots ekonomisk oro och en svag global ekonomi ligger den upplevda lönsamheten i skogsbruket på historiskt höga nivåer under 2023. Hela 62 procent av skogsägarna uppger att det är den högsta lönsamheten på åtminstone tio år. Samtidigt finns oro, inte minst för EU:s skogspolitik och risken för en försämrad konjunktur under 2024. Det visar Skogsbarometern 2023, som ges ut i samband med Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Skogsbarometern 2023 (pdf)

Pressmeddelande Skogsbarometern 2023 (pdf)

Svag lönsamhet för lantbrukarna hotar Sveriges matproduktion

Den upplevda lönsamheten i lantbruket har kraftigt försämrats under hösten jämfört med i våras och är nu på de lägsta nivåerna sedan krisåret 2016. Framtidstron är låg och utsikterna för det kommande året pekar på en fortsatt pressad lönsamhet i lantbrukets samtliga verksamheter. Det visar höstens Lantbruksbarometer som ges ut av Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Lantbruksbarometern höst 2023 (pdf)

Pressmeddelande Lantbruksbarometern 2023 hösten (pdf)

Norrbotten i topp och Gotland i botten när småföretagare bedömer konjunkturen

Det är en tydlig inbromsning av konjunkturen för landets småföretagare. Skillnaderna mellan länen är dock stora, det visar de länsvisa rapporterna av Småföretagsbarometern, en undersökning av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

2023-06-07: Pressmeddelande (pdf)

Småföretagsbarometern 2023 (pdf)

Återkommande rapporter

Three forest workers in the forest

Skogsbarometern 2023

Skogsbarometern är en årlig undersökning som ges ut av Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Ludvig & Co. Undersökningen belyser de privata skogsägarnas syn på marknaden samt deras förväntningar på konjunkturen. Då de äger drygt 50 procent av den svenska skogsmarksarealen och levererar cirka 60 procent av den totala råvaran till landets skogsindustri är deras uppfattningar och förväntningar en viktig temperaturmätare.

A meeting in the forest

Lantbruksbarometern

Två gånger per år släpper vi Lantbruksbarometern där du kan läsa mer om utvecklingen och konjunkturen för dig som lantbrukare.