Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Allt större intresse för hållbart sparande

Intresset för att spara hållbart ökar i samhället. Männen står för den största ökningen. Samtidigt är det fortfarande många som inte sparar hållbart – trots att intresset finns. Nästan åtta av tio uppger att de kan tänka sig att spara hållbart medan färre än fyra av tio gör det. Det visar en ny Sifo-undersökning av Swedbank och Swedbank Robur.

Intresset för att spara hållbart har ökat sedan 2017. Idag är det nästan åtta av tio som sparar eller kan tänka sig att spara med hållbarhet i fokus, 2017 var motsvarande siffra sju av tio. Det är också allt fler som uppger att de faktiskt placerar sitt sparande på ett hållbart sätt. Idag uppger nästan fyra av tio att de sparar hållbart, jämfört med en av fyra 2017.
– Vi har märkt ett större intresse för ett hållbart sparande under de senaste åren bland våra kunder i takt med att hållbarhet och klimatfrågan, fått stor uppmärksamhet i samhällsdebatten. Hållbarhet har blivit en del av mångas vardag, säger Andreas Grönqvist, privatrådgivare, Sparbanken i Karlshamn.


Trots att intresset för att spara hållbart ökar och att fler faktiskt också sparar hållbart är det fortfarande många som inte gör slag i saken. Den främsta anledningen är att många tycker det är svårt att veta vad som är hållbart, 30 procent uppger det som skäl till att de inte sparar hållbart. Många uppger också att det inte har blivit av att byta från de fonder de redan har till mer hållbara alternativ.
– Det finns idag flera olika märkningar som kan ge vägledning för den som vill placera sitt kapital hållbart. Du är välkommen att ta kontakt med oss på banken för att se över dina behov kring sparande och fonder. Vi hjälper dig att sätta ihop en portfölj efter dina önskemål och värderingar, avslutar Andreas Grönqvist.

Så kan du välja hållbara fonder

 • Fonder med hållbarhetsinriktning kan ha olika fokus, till exempel miljö och klimat eller socialt såsom arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Alla fonder har utförlig fondinformation, där du kan hitta information om vad fonden väljer att investera i, samt om den aktivt väljer bort vissa sektorer.
 • Fonderna kan vara sammansatta utifrån att pengarna enbart placeras i företag som lever upp till alla krav redan nu, eller i företag som är i omställning mot en mer hållbar produktion eller verksamhet.
 • Det finns olika märkningar på fonder för att visa att de lever upp till olika kriterier inom hållbarhet. Några exempel:
  •  I linje med Parisavtalet/Paris Aligned är fonder som förvaltas i linje med Parisavtalet, det klimatavtal som världens länder enades om 2015. En sådan fonds investeringar ska bidra till att klimatmålen i Parisavtalet uppnås, det vill säga att man arbetar för att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader och helst 1,5 grader,
  •  Morningstars Glober har ett hållbarhetsbetyg och ett koldioxidmått (CO2-mått) som bland annat mäter hur väl ett företag hanterar risker kopplat till hållbarhet jämfört med andra fonder i samma kategori.
  •  Sustainable Finance - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering är ett nytt regelverk från EU som reglerar hur fondbolag redovisar hållbarhetsfaktorer. Ljusgrön: Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Mörkgrön: Fonden har hållbara investeringar som mål. Övrigt: Fonden klassas varken som ljusgrön eller mörkgrön.
  •  Transitionfonder - det kan även finnas fonder som kanske inte kommer högst i rankningen enligt ovan märkningar, men som genom ett aktivt ägarskap och påverkan arbetar med att stötta och driva företag och branscher i en mer hållbar riktning. Den typen av information kan du hitta i fondens informationsblad och fondrapport. Fråga oss på banken om du vill veta mer.

 

Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.

”Jag har flera års erfarenhet av bankyrket och har under mina år i banken utvecklat ett brinnande intresse för sparande och placeringar”

Andreas Grönqvist, privatrådgivare, börjar som rådgivare på bankens Private Banking-avdelning efter sommaren.

Spara hållbart

Har du frågor angående sparande och placeringar? Vi hjälper dig att sätta ihop en portfölj efter dina värderingar och önskemål.