Sparbanken i Karlshamn är en stark och lönsam bank 

Sparbanken i Karlshamn har en tydlig lokal förankring och bankens verksamhetsområde är Karlshamns och Olofströms kommuner.Sparbanken i Karlshamn är den ledande finansiella aktören i verksamhetsområdet.

Sparbanken gör det möjligt för sina kunder att förverkliga sina drömmar genom ett brett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom bank och försäkring.

Sparbanken i Karlshamn har ca 49 000 kunder som betjänas av 111 medarbetare via sex kontor, en egen telefonbank samt via Internet.

Sparbanken i Karlshamn har årligen avsatt ett belopp av årets resultat efter skatt för satsning på allmännyttiga ändamål. Under åren 2014 – 2018 har Sparbanken i Karlshamn totalt betalat ut 13,6 mkr till allmännyttiga ändamål till bankens självständiga stiftelser i Karlshamn och Kyrkhult.

Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 1 183,2 miljoner kronor. Det gör Sparbanken i Karlshamn till en av Sveriges solidaste banker.

Bankens kärnprimärkapitalrelation uppgick per årsskiftet till 18,14 %. Resultat före kreditförluster uppgick till 68,7 miljoner kronor, medan kreditförlusterna uppgick till 9,8 miljoner kronor.

Affärsvolymen uppgick vid årsskiftet till 28 035,4 miljoner kronor. Balansomslutningen ökade med 618,5 miljoner kronor och uppgick vid årsskiftet till 11 145,5 miljoner kronor.

Uppgifter per 2018-12-31

På denna sida presenterar vi Sparbankens resultat för de senaste åren i PDF-format som kräver Acrobate reader. För att få årsredovisningen i tryckt version vänd dig till ditt bankkontor eller kontakta Telefonbanken på eller tel 0454-30 44 00.

Information om likviditetsrisk