Sparbanken i Karlshamn är en stark och lönsam bank

Sparbanken i Karlshamn har en tydlig lokal förankring och bankens verksamhetsområde är Karlshamns och Olofströms kommuner. Banken är den ledande finansiella aktören i verksamhetsområdet. 

Banken gör det möjligt för sina kunder att förverkliga sina drömmar genom ett brett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom bank och försäkring. Sparbanken i Karlshamn har ca 45 000 kunder som betjänas av 100 medarbetare via sex kontor, en egen telefonbank samt via Internet.

Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 1 515,5 miljoner kronor. Det gör Sparbanken i Karlshamn till en av Sveriges solidaste banker.

Bankens totalkapitalrelation uppgick per årsskiftet till 24,39 %.

Resultat före kreditförluster uppgick till 148,1 miljoner kronor. Banken redovisade inga kreditförluster utan istället en återvinning på 19,6 miljoner kronor.

Affärsvolymen uppgick vid årsskiftet till 32 246,3 miljoner kronor. Balansomslutningen ökade med 944,1 miljoner kronor och uppgick vid årsskiftet till 12 544,4 miljoner kronor.

Uppgifter per 2021-12-31