Sparbanken i Karlshamn är en stark och lönsam bank

Sparbanken i Karlshamn har en tydlig lokal förankring och bankens verksamhetsområde är Karlshamns och Olofströms kommuner. Banken är den ledande finansiella aktören i verksamhetsområdet.

Banken gör det möjligt för sina kunder att förverkliga sina drömmar genom ett brett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom bank och försäkring. Sparbanken i Karlshamn har ca 47 000 kunder som betjänas av 101 medarbetare via sex kontor, en egen telefonbank samt via Internet.

Banken har årligen avsatt ett belopp av årets resultat efter skatt för satsning på allmännyttiga ändamål. Under åren 2015 – 2019 har banken totalt betalat ut 10,5 mkr till allmännyttiga ändamål till bankens självständiga stiftelser i Karlshamn och Kyrkhult.

Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 1 216,2 miljoner kronor. Det gör Sparbanken i Karlshamn till en av Sveriges solidaste banker.

Bankens kärnprimärkapitalrelation uppgick per årsskiftet till 19,56 %. Resultat före kreditförluster uppgick till 110,2 miljoner kronor, medan kreditförlusterna uppgick till 1,2 miljoner kronor.

Affärsvolymen uppgick vid årsskiftet till 29 865,3 miljoner kronor. Balansomslutningen ökade med 226,5 miljoner kronor och uppgick vid årsskiftet till 11 372,0 miljoner kronor.

Uppgifter per 2019-12-31

På denna sida presenterar vi Sparbankens resultat för de senaste åren i PDF-format som kräver Acrobate reader. För att få årsredovisningen i tryckt version vänd dig till ditt bankkontor eller kontakta Telefonbanken på eller tel 0454-30 44 00.

Information om likviditetsrisk