Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Bank på orten viktigt för både privatpersoner och företag

För 7 av 10 svenskar utanför storstäderna är det viktigt eller mycket viktigt med ett bankkontor på bostadsorten enligt Novus nya mätning. Både hos allmänheten och hos företagarna är det stor skillnad mellan de som idag har ett kontor på orten och de som inte har det.

Novus har undersökt vikten av det lokala bankkontoret bland allmänhet och företagare utanför storstäderna. För upp till 74% av allmänheten i Sverige och för 69% av företagarna är det viktigt eller mycket viktigt att det finns ett bankkontor på orten, enligt den färska undersökningen.

 

– Återigen ser vi hur viktigt det lokala bankkontoret är för människors trygghet och möjligheter att leva, verka och satsa på landsbygden. Novus undersökning visar på signifikanta skillnader när det gäller att ha och inte ha ett bankkontor på orten. Och särskilt stor har den lokala bankens betydelse visat sig under kristider. Inte minst har det varit tydligt under Pandemin. Inom samtliga områden som täcks av undersökningen, anser både allmänhet och företagare att det är bättre att leva och verka i områden där det finns en sparbank, säger Ewa Andersen, vd för Sparbankernas Riksförbund, i en kommentar till nyheten.

 

Novus undersökning ger ett tydligt stöd för att bankernas lokala närvaro är fortsatt mycket viktig i Sverige utanför storstäderna. Det gäller såväl stödet till det lokala näringslivet som till lokal föreningsverksamhet, kultur, idrott och utbildning.

 

– Tre gånger så många av Sparbankernas kunder säger att de fått ett lokalt stöd under Corona-pandemin jämfört med övriga bankers kunder. Det är ytterligare ett bevis för vikten av en finansiell infrastruktur i hela Sverige också utanför storstäderna, fortsätter Ewa Andersen.

 

Med omkring 2 miljoner kunder och cirka 195 kontor i 20 landskap är sparbankerna den viktigaste banken för människor och företag utanför storstäderna.

 

– Det känns alltid bra att få sparbanksidén, vår strategi och vårt sätt att jobba, bekräftat på det här viset. Det ger oss en stark tro och trygghet i bankens fortsatta utveckling. Att vi verkligen gör skillnad och kan bidra till utveckling och nytta här i våra kommuner är mycket glädjande. Vi har trots en svår prövning i pandemin, kunnat fortsätta stötta föreningar och många andra fina projekt – dessutom kunde vi med hjälp av våra stiftelser bidra till ytterligare hjälp genom ”Hjältekassan” och Hjälpkassan” som öppnades upp för att hjälpa särskilda initiativ i spåret av pandemin. Jag är väldigt stolt över banken och våra kunder, säger Roger Johansson, vd för Sparbanken i Karlshamn.

 

Novus mätning genomfördes bland 2734 personer ur allmänheten i mars 2021 och 800 ägare/vd på små och medelstora företag i maj 2021. Samtliga respondenter var bosatta eller verksamma utanför storstäderna. Undersökningen bland allmänheten genomfördes via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Företagsundersökningen genomfördes med telefonintervjuer. 

Roger Johansson, VD Sparbanken i Karlshamn
Roger Johansson, VD Sparbanken i Karlshamn

Om Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 sparbanker och sparbanksstiftelseägda bankaktiebolag och 24 sparbanksstiftelser. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.