Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Lyckad minimässa med Private Banking när fondbolagen kom till stan

I foajén utanför Rio Grande på piren är det mingel med bankens Private Banking, som bjudit in flera fondbolag till stan. Många av bankens kunder har hittat hit och skratten avlöser varandra och nyfikenheten för fondbolagen märks. Efter mingel med tilltugg fortsätter kvällen med intressanta föreläsningar av de inbjudna fondbolagen Spiltan Fonder, Indecap, Case Fonder, Swedbank Robur, Prior Nilsson och Atlant fonder.

Efteråt passade vi på att ställa några frågor till fondbolagen på plats.


Vad är er syn på marknaden i dagsläget?

”I och med att vi investerar i bolag och då framför allt i aktier, har vi en positiv grundsyn på framtiden. Men vi vet också av erfarenhet att marknaden i det korta perspektivet kan vara väldigt skakig. Det försöker vi ta vara på genom att vara långsiktiga, men samtidigt ta vara på börsnedgångar som köplägen.”
Linus Owemyhr, Spiltan Fonder.

”Relativt god. Vi tror att räntan har eller är nära att toppa ur. Marknaden kommer att börja se fram emot räntesänkningar. Vad som är positivt ur rapportfloden är att företagen kunnat höja priserna. Så även om försäljningen kom in sämre så var resultaten ok. Sen har ju makrostatistiken i höst kommit in lite sämre för EU och Kina.”
Bo Månsson, Prior Nilsson.

Det är en tid av global oro, hur påverkar det börsen?

”Det finns tyvärr alltid saker att oroa sig för. Just nu kanske mer än på länge, polycrisis. Vi har diverse krigskonflikter och Kinas hot om invasion av Taiwan. Vi har en osäkerhet om konjunkturen och hur ekonomin ska utvecklas. Vi har en hög inflation som förvisso är på väg ner men fortsatt höga räntor. Detta och en del annat har fått investerarna att vara rätt så avvaktande. Riskaversionen är hög. Man söker sig till stora mer stabila bolag och marknader. Småbolag har tagit mycket stryk.”
Michael Ekelund, Atlant fonder.

”Den globala oron skapar volatilitet (stora kursrörelser). Osäkerheten som kommer av till exempel krig, inflation, recession, och politisk polarisering är kanske det investerare ogillar mest då det skapar en otydlig bild av förutsättningarna för bolagens intjäning framöver. Detta leder till att många investerare nu byter ut sina investeringar från de bolag som missgynnas till de som man tror kommer gynnas av de nya förutsättningarna. Nu när oron är stor och när förutsättningarna förändras i olika riktningar med kort varsel blir det mycket volatilitet på börsen. Det innebär dock inte att riktningen på börsen blir negativ, den utvecklingen styrs mer av hur bolagens verksamhet och vinster utvecklas samt hur ekonomin i sin helhet förväntas utvecklas.”
Frida Dyvik och Henrik Carlman, Case Fonder.

Hur ser ni på de kommande 12–18 månaderna?

”På 12–18 månader så kommer mycket att hända och förhoppningsvis är inflationen då lägre och därmed även räntorna vilket i så fall kommer att gynna börsen. De frågetecken som finns i den globala oron i dagsläget hoppas vi självklart också är mindre om ett år.”
Jan Berglund, Indecap.

”Vi tror fortsatt på en ganska svag börsutveckling med risker på nedsidan. Konjunkturutveckling, inflation och räntor blir avgörande för börshumöret. Med dagens räntenivåer kan man som sparare få en aktieliknande avkastning till en fjärdedel av risken om man investerar i företagsobligationsfonder.”
Michael Ekelund, Atlant fonder.
 

Vilken utveckling skulle ni vilja se?

”Bättre förutsättningar för företagen att verka och växa sina vinster i. I nuläget innebär det en inflationstakt som stabiliserar sig på en lägre nivå. Långsamt fallande räntor. En mjuklandning i ekonomin. Tydligare politiska beslut om stimulanser och långsiktiga satsningar. Lyckas bolagen växa sina vinster kommer börsen att följa med upp.”
Frida Dyvik och Henrik Carlman, Case Fonder.

”Som investerare i bolag, både genom aktier och företagsobligationer, ser vi förstås gärna att bolagen utvecklas bra och där med att börsen går upp.”
Linus Owemyhr, Spiltan Fonder.

Vad är viktigt nu för våra kunder som sparar på börsen?

”När man sparar på börsen är det alltid viktigt att man har rätt risk i sin portfölj, och rätt pengar på rätt plats. Att du har en bred diversifiering av ditt sparande, i en diversifierad portfölj tycker jag att även räntor har en naturlig plats för att sprida riskerna i både aktier och räntor, räntor har nu fått en renässans efter att vi haft en lång period där aktier varit enda alternativet till avkastning men nu och framåt ser potentiella avkastning i räntor attraktiv ut. Räntedelen agerar också stötdämpande och drar ner svängningarna i portföljen till vad som känns bra för dig.
Viktigt är också att du har koll på dig själv, och att du håller dig till din sparplan och inte låter dina känslor tar över dina beslut. Det är ofta väldigt kostsamt att ta känslomässiga beslut och hoppa ut och in ur marknaden, det är tiden i marknaden som är den viktiga och avgörande faktorn. Att försöka tajma marknaden skulle jag säga är snudd på omöjlighet. Ha tålamod så kommer du belönas över tid, i tuffa tider lönar det sig ofta att fortsätta tänka långsiktigt och undvika agera i affekt.”
Matilda Pettersson, Swedbank Robur.

”Vi tycker att det nu som alltid är viktigt att vara långsiktig, hålla sig till sin strategi och inte låta känslor styra investeringsbesluten. Det finns mycket att oroa sig för om man läser tidningen, ta hjälp av din rådgivare om du känner att det är svårt att hålla sig till den upplagda planen.”
Linus Owemyhr, Spiltan Fonder.
 

Hur var mässan?

”Bra lokal, bra mingelyta och tid för mingel. God mat och dryck. Allt kändes väldigt lyckat. Atlant Fonder och Sparbanken har ett långt och framgångsrikt samarbete. Alltid lika trevligt att besöka rådgivare och vara med på olika kundevent. Man känner sig alltid väldigt välkommen.”
Michael Ekelund, Atlant fonder.

”Mycket bra och välarbetad med hög kvalitet, detta var ett helt nytt koncept på kundträff ”fondmässa” för mig och jag är väldigt positiv till resultatet.”
Matilda Pettersson, Swedbank Robur.

”Jättebra! Väldigt bra arrangerat och trevliga besökare. Det är alltid intressant att prata med kunder och höra vilka funderingar de har kring våra fonder, investeringar och sparande i stort. Sparbanken i Karlshamn är en väldigt aktiv sparbank med drivna och intresserade rådgivare som vill ha så mycket information och kunskap som möjligt att dela vidare till sina kunder.”
Linus Owemyhr – Spiltan Fonder.

”Det var ett bra format. Jag fick uppfattningen att kunderna uppskattade det när man pratade med dem. Samarbetet med Sparbanken i Karlshamn är också mycket uppskattat. Jag tycker personalen på Private Banking och Börsgruppen är engagerade, duktiga och uppskattar sitt jobb.”
Bo Månsson, Prior Nilsson.

”Vi tyckte om upplägget av mässan och uppskattade att vara med. Vårt samarbete med Sparbanken i Karlshamn är fantastiskt!”
Jan Berglund, Indecap.

”Om jag ska sammanfatta den med ett ord så är det att den var inspirerande! Mässan hade ett väl uttänkt program under kvällen där det gavs möjligheter för många intressanta samtal och möten bland deltagarna. En mycket lyckad kväll. Samarbetet med Sparbanken i Karlshamn är mycket bra, en ytterst seriös och varm bank inifrån och ut. Jag är inte ett dugg förvånad över att Sparbankerna år för år har de nöjdaste kunderna, för det genomsyras ut tydligt att banken värnar om kunderna och samhället. ”
Frida Dyvik, Case Fonder.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du investerat kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Private Banking

Private Banking består av licensierade rådgivare som vänder sig till dig som har utökat placeringsbehov. När du är Private Banking-kund i Sparbanken i Karlshamn ingår råd om din ekonomi som en del av vår service. Våra kunder består idag av privatpersoner, företag, föreningar, stiftelser m.fl.

Kontakta oss digitalt här