Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Sparbankernas företagskunder är nöjdast i Sverige

I årets SKI-undersökning av hur nöjda kunder är med sin bank hamnar Sparbankerna åter i topp. Bland företagskunder har Sparbankerna de nöjdaste kunderna och privatkunderna placerar Sparbankerna på silverplats.

58 av Sveriges Sparbanker har som grupp bland de nöjdaste kunderna även i år. På privatsidan får bara övriga banker som grupp högre betyg.


Svenskt Kvalitetsindex undersökning visar att digitala tjänster och funktioner länge har uppskattats och fått genomgående höga betyg, samtidigt som den personliga serviceupplevelsen i större utsträckning drivit hur nöjd man är. Här har pandemin ändrat spelplanen.
– Det är glädjande att kunderna fortsatt uppskattar vad Sparbankerna står för. Vi satsar mycket på personlig service och finns nära samtidigt som vi är digitala. Resultatet av undersökningen visar att det är den här kombinationen som kunden vill ha. Nu ser vi att samhället öppnar upp till ett normalläge igen och vi längtar efter att få träffa våra kunder mer även på våra kontor, säger Viveca Olvegård, vice vd Sparbanken i Karlshamn.


Kunder som anger att man har en personlig kontakt¬person är nöjdare visar undersökningen. Bankernas förmåga att skapa en personlig kundrelation och att ligga nära kundens affär gör den stora skillnaden hos företagskunderna.
– Att Sparbankernas företagskunder är nöjdast i Sverige är glädjande. Sparbanken i Karlshamn är en kvalificerad affärspartner och ett bollplank till våra företagskunder. Vi hjälper våra kunder att utvecklas och växa, vilket är bra för kunderna men också regionen vi bor i, säger Björn Flod, företagschef Sparbanken i Karlshamn.


Undersökningen visar på att frågor om samhällsansvar och hållbar utveckling blir allt viktigare för kundupplevelsen också i bankbranschen. Sparbankerna som är lokala banker delar årligen ut en del av vinsten till samhället. Lokalt kan detta få stor uppmärksamhet men på riksnivå kommer det sällan fram. Under 2020 stöttade Sparbankerna över 5000 föreningar med drygt 700 miljoner kronor. Pengar som gör skillnad på riktigt.

SKI 2021

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom bankbranschen sedan 1989. Datainsamlingen för årets studie pågick under augusti månad 2021. Totalt samlades det in 8 681 intervjuer för privatmarknaden och 7 010 intervjuer för företagsmarknaden.

Viveca Olvegård, vice vd och affärschef.
Björn Flod, företagschef Sparbanken i Karlshamn.