Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Sparbankshjärtat fortsätter slå för bygden

Hjärtstartare vid entrén till bankkontoret i Asarum.

Pressmeddelande 2022-06-03
 

Nyligen gjordes fyra hjärtstartare tillgängliga utomhus dygnet runt i Kyrkhult, Svängsta, Asarum och Mörrum. Initiativet kommer från Sparbanken i Karlshamn som vill öka tryggheten i den lokala bygden.

För att fler ska överleva hjärtstopp krävs snabbt påbörjad Hjärt-Lungräddning och med hjälp av en hjärtstartare stiger överlevnadschansen markant.
–Tiden är avgörande. Ju snabbare HLR kan påbörjas och en hjärtstartare kan användas desto högre är överlevnadschansen, säger Jessica Holmström på Techmedico som levererar hjärtstartarna.

 

Hjärtstartarna är synligt placerade på fasaden till bankkontoren i Kyrkhult, Svängsta, Asarum och Mörrum. De är fria att använda för den som behöver, oavsett tid på dygnet, och är konstruerade så att man enkelt ska kunna bruka dem i en akut situation utan att tidigare erfarenhet krävs. 
– En hjärtstartare levererar inte någon stöt om det inte behövs och kan alltså aldrig skada någon. Den ger instruktioner när du startar den och är enkel att använda. Det viktigaste är att våga ta klivet fram och hjälpa en medmänniska, säger Jessica Holmström.

 

Att det nu kommer finnas fri tillgång till hjärtstartarna betyder mycket för människor som är boende och verksamma på orterna.
– Det ger ökad trygghet både för boende och besökare. Liv kan räddas. Nu är Svängsta en Hjärt-säkrad ort tack vare att Sparbanken i Karlshamn satsar på landsbygden. Ett varmt TACK till banken, säger Arne Franzén, kassör Svängsta samhällsförening.

 

– Det är ett jättebra initiativ för invånarna i Kyrkhult att det finns flera hjärtstartare i byn som är tillgängliga dygnet runt. Det är en bra investering som kan hjälpa alla, säger Malin Karlsson, privatrådgivare Kyrkhultskontoret Sparbanken i Karlshamn.

 

Som lokal Sparbank är det viktigt att vara en del av samhället och bidra till ett hållbart och positivt livsklimat för alla som bor, verkar och växer upp här. Att placera hjärtstartare utanför bankkontoren var därför ett givet val för banken.

- Vårt Sparbankshjärta slår för den lokala bygden. Därför är det en självklarhet att vi är med och bidrar till att bygdens hjärtan tryggt kan slå vidare, säger Viveca Olvegård, vice vd Sparbanken i Karlshamn.

Arne Franzén, kassör Svängsta samhällsförening och Viveca Olvegård, vice vd Sparbanken i Karlshamn vid hjärtstartaren utanför Svängstakontoret.

Här finns hjärtstartarna

Fridaforsvägen 5, Kyrkhult.

Holländarevägen 68, Svängsta.

Storgatan 25, Asarum.

Sölvesborgsvägen 35, Mörrum.

Jessica Holmström, Techmedico.