Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Uppdatering med anledning av covid-19 och några sommartankar

Den 20/3 genomförde banken en rad förebyggande åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset covid-19. Förändringarna byggde på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bankens egna riskbedömning. Nu har det snart gått tre månader och sommaren står för dörren. Hur ser banken på den närmaste tiden, vilka förändringar behöver bankens kunder känna till samt hur ser framtiden ut?

– Vi är väldigt glada över hur bankens tillfälligt förändrade rutiner och åtgärder mottagits av våra kunder. De har lyssnat till Folkhälsomyndighetens råd, tagit ett stort eget ansvar och respekterat de förändringar som banken tillfälligt gjort. Detta trots att förändringarna har betytt att vi inte har kunnat serva våra kunder så som vi vill och så som de har rätt att förvänta sig. Jag vill skicka ett stort tack för det tålamod- och den respekt som de visat, säger Roger Johansson vd Sparbanken i Karlshamn.


Målet har varit och är fortsatt att vi ska kunna serva våra kunder så snabbt som möjligt via vår förstärkta Telefonbank där belastningen ökat samt att vi också ska kunna serva kunderna fysiskt på minst ett kontor per kommun i bankens verksamhetsområde. Detta, under hela perioden som coronaviruset covid-19 härjar. Just nu handlar det om kontoret i Karlshamn och kontoret i Olofström och den planen kvarstår även över sommaren.

 

På kontoret i Olofström och i Karlshamn har banken tydliga restriktioner på antalet personer som får vistas inne i banklokalen samtidigt. Förstärkta städrutiner har införts. Kassa/Kundtjänst och rådgivare sitter bakom plexiglas och vi är väldigt noga med handhygienen. Utöver detta har banken dessutom öppnat upp kontoren en extra timme mellan 09:00-10:00 på onsdagar, endast för de som befinner sig i en riskgrupp.


Vi rekommenderar fortsatt våra kunder att göra sina ärenden via appen, internetbanken och Telefonbanken och påminner om att du vid minsta lilla sjukdomssymptom ska stanna hemma.


Sparbanken i Karlshamn är en stark bank. Trots de händelser som har inträffat under det första halvåret 2020 är bedömningen att vårt resultat under de första sex månaderna nästan kommer att nå samma nivå som 2019.

Närhet och hög service

Banken har för avsikt att fortsätta ge den service som kunderna vill ha. Vi vet att våra kunder värdesätter hög service och närheten till banken. Därför har banken idag åtta kontor på sex platser i Karlshamns och Olofströms kommuner.


– Jag vill betona att vi absolut inte har några planer på att stänga ner några kontor permanent. Den förändringen vi gjort är endast tillfällig och på grund av pandemin och vi hoppas så fort som möjligt kunna återgå till det normala. Vi lovar att öppna alla våra åtta kontor igen. Så länge våra kunder värdesätter att vi har många fysiska kontor och hög service kommer vi fortsätta att ge dem det, fortsätter Roger Johansson.


– Från första dagen av pandemins inträde har vi tänkt långsiktigt och agera utifrån ett worst-case scenario. Vi har förberett oss på det värsta men hoppats på det bästa och när vi i framtiden utvärderar vårt agerande så är vår förhoppning att vi har vidtagit alldeles för stränga åtgärder.
Vi uppmanar alla våra kunder till fortsatt eftertanke, försiktighet och tålamod. Tillsammans tar vi oss igenom den här tiden. Nu står sommaren för dörren och den ska vi verkligen passa på att försöka njuta av, avslutar Roger Johansson.

 

Följande förändringar gäller tills vidare och till annat kommuniceras:

Telefonbanken – Öppet som vanligt med förstärkning av personal.
Karlshamn – Öppet som vanligt med förstärkning av personal samt extra öppet för riskgrupp.
Olofström – Öppet som vanligt med förstärkning av personal samt extra öppet för riskgrupp.
Mörrum – Öppet för bokade möten. Möten kan förläggs på annan ort.
Börsgruppen – Öppen som vanligt men stängd för fysiska kundmöten.
Företagsavdelning – Öppet för bokade möten.
Private Banking – Öppet för bokade möten.
Kyrkhult – Tillfälligt stängt
Asarum – Tillfälligt stängt
Svängsta - Tillfälligt stängt


Telefonbanken – ett nummer till hela banken 0454-30 44 00.

 

Öppettider Telefonbanken
Måndag 09.00-18.00
Tisdag 09.00-18.00
Onsdag 09.00-18.00
Torsdag 09.00-18.00
Fredag 09.00-15.00


Öppettider på kontoret i Karlshamn
Måndag 10.00 – 15.00
Tisdag 10.00 – 15.00
Onsdag 10.00 – 15.00 (09:00 – 10:00 endast för personer i riskgrupp)
Torsdag 10.00 – 18.00
Fredag 10.00 – 15.00


Öppettider på kontoret i Olofström till och med V27
Måndag 10.00 – 18.00
Tisdag 10.00 – 15.00
Onsdag 10.00 – 15.00 (09:00 – 10:00 endast för personer i riskgrupp)
Torsdag 10.00 – 18.00
Fredag 10.00 – 15.00


Sommartider på kontoret i Olofström V27-V33
Måndag 10.00 – 15.00
Tisdag 10.00 – 15.00
Onsdag 10.00 – 15.00 (09:00 – 10:00 endast för personer i riskgrupp)
Torsdag 10.00 – 15.00
Fredag 10.00 – 15.00