Skip to content

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Sparbanken i Karlshamn till arvingarna.

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

Checklistor och blanketter

Här kan du läsa hur du gör för att skicka in blanketter och andra dokument till oss för att få hjälp.

Adress

Sparbanken i Karlshamn

Affärsstöd/DB,

Box 44

374 20 Karlshamn