Hoppa till textinnehållet

Dödsbo och bouppteckning - hjälp när en närstående gått bort

Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när någon går bort. Mitt i sorgen ska du som närstående och dödsbodelägare ta tag i allt det praktiska med den avlidnes ekonomi. Här hittar du information om vad banken gör och hur du tar hand om dödsbo och bouppteckning.

Det här gör banken

Banken får kännedom om dödsfallet av Skatteverket. Därefter sker följande:

 

  • Betal- och kreditkort samt BankID och säkerhetsdosa spärras
  • Internetbanken avslutas
  • Tjänsten e-faktura sägs upp, och alla framtida fakturor skickas istället som pappersfakturor
  • Privatgiro avslutas
  • Dispositionsrätter för god man, förvaltare och övriga personer tas bort
  • Kapital- och räntebesked skickas till dödsboets adress  

Det här behöver du göra

Som närstående och dödsbodelägare är det mycket att tänka på när någon går bort. Här nedan finns information om vad du behöver göra – steg för steg.

 

  • Ta hand om dödsboet – tillgångar och skulder
  • Gör en bouppteckning, deklarera dödsbo med mera
  • Gör arvskiftet – dela upp arvet

1. Ta hand om dödsboet – tillgångar och skulder

Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder. Tillgångar kan vara till exempel pengar, aktier, fonder, bostad och lösöre som möbler, bil, smycken. Vid ett dödsfall blir de personer som enligt lag eller testamente är arvingar dödsbodelägare. Dödsboet upphör när det gjorts ett arvskifte och dödsboets eventuella tillgångar fördelats ut till arvingarna.

2. Gör en bouppteckning, deklarera dödsbo med mera

En bouppteckning är en sammanställning som dödsbodelägarna gemensamt gör över den avlidne personens tillgångar och skulder. Den behöver göras och skickas in för registrering inom fyra månader efter dödsfallet.

3. Gör arvskiftet – dela upp arvet

Nu är det dags för arvskifte, det vill säga dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. När bouppteckningen är registrerad och arvet ska fördelas behövs en arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal som visar vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet.