Låt oss göra jobbet

Med Indecap Fondval och fonderna Guide 1 & Guide 2 gör du livet enklare. Tillsammans med oss på sparbanken väljer du vilken risk du kan och är villig att ta med ditt sparande och får då fram ditt fondval.

Mer om Indecap

Vilket Fondval passar dig?

För ditt pensionssparande kan du välja mellan fyra olika Fondval beroende på vilken risknivå du önskar och hur lång tid du har kvar till pensionen.

  • Fondval Offensiv har en relativt hög risk och placerar nästan uteslutande på aktiemarknaden.
  • Fondval Bas investerar i både aktie- och räntemarknaden
  • Fondval Försiktig placerar merparten på räntemarknaden och har relativt låg risk
  • Fondval Individuell anpassar risken efter just dig.

Tillsammans med din rådgivare här på Sparbanken i Karlshamn diskuterar ni din ekonomi och riskvillighet och kommer fram till vilka Fondval som passar dig bäst.

Med de flesta val kan du från 56 års ålder få en risknedtrappning fram till det att du går i pension. Vilket kan vara bra för jämnare och säkrare utbetalningar av pensionen.

Rapportering
Vi rekommenderar att du laddar hem appen Indecap Guide och loggar in med Mobilt BankID. Då kan du följa ditt personliga sparande som du har hos Indecap samt få information om rebalanseringar etc.

I appen kan du även läsa rapporter om hur ditt fondval har utvecklats.

Sparbanken i Karlshamns samarbete med Indecap
Med hjälp av en väl underbyggd strategi undersöker och utvärderar Indecap fondförvaltare världen över.

Indecap väljer ut de bästa från respektive placeringsinriktning och sätter ihop sina Fondval.

Genom att investera i dem får du som kund, tillgång till värdepapper i form av aktier och räntor som några av världens bästa förvaltare valt ut.

Verksamheten står under tillsyn av Finans­inspektionen.

Indecap ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker samt bolagets grundare och anställda. Sparbanken i Karlshamn är en av delägarna i Indecap, med en ägarandel om ca 12%.

Banken erhåller ingen ersättning från Indecap AB gällande förmedling av Indecaps produkter. Dock kan Sparbanken i Karlshamn erhålla utdelning i form av delägare.

Den ersättning Sparbanken får innebär ingen extra kostnad för dig som kund.