Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Inkomstpension

  • Av avsättningen på 18,5 procent till den allmänna pensionen, går 16 procent till inkomstpensionen.
  • Du kan ta ut allmän pension från 63 års ålder (62 år om du är född 1960 eller tidigare).
  • För dig som arbetar och betalar skatt i Sverige, samt är född 1938 eller senare.
En del av den allmänna pensionen

Vad är inkomstpension?

Inkomstpensionen är en del av den allmänna pensionen, det vill säga pensionen från staten. Du får den om du har arbetat och betalat skatt i Sverige. Om inkomstpensionen blir låg kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg. Hur mycket du får i inkomstpension beror på hur många år du har arbetat, samt vilken lön och andra skattepliktiga intäkter du har haft under ditt liv. Av den totala avsättningen till den allmänna pensionen på 18,5 procent går 16 procent till inkomstpensionen (upp till 7,5 inkomstbasbelopp).

Inkomstpension – en del av allmän pension

Allmän pension är pensionen du får från staten om du arbetat eller bott i Sverige. De viktigaste delarna inom allmän pension är inkomstpension, premiepension (PPM) och garantipension (om du inte haft någon, eller låg, inkomst). Läs mer om allmän pension.

Old man and woman working on interior of new house or flat.

Att jobba och ta ut pension samtidigt

Så länge du arbetar, heltid eller deltid, sätter din arbetsgivare av pengar till både inkomstpension och premiepension. Enligt lag har du rätt att jobba kvar till 69 års ålder. Du kan arbeta och samtidigt ta ut din allmänna pension. Läs mer om när du kan ta ut din pension och uttagsregler för olika delar av pensionen.

Mer information

Välkommen att bli kund!

Bli kund och starta ett eget sparande till pensionen.

Prata pension med oss

Vill du ha hjälp att få koll på din pension? Välkommen att höra av dig till oss.