Meny
Samhällsnyttan

Länka till Sparbanken i Karlshamn

Länka gärna till sparbankenikarlshamn.se, men följ riktlinjerna nedan.

Observera att länkning endast får göras från hemsidor som inte:
Kränker annan parts rätt

Uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande

Strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning

Länkning i text
Länkens namn ska alltid innehålla namnet "Sparbanken i Karlshamn".

Vid generella länkningar till vår startsida ska länkens namn vara "Sparbanken i Karlshamn", "Till Sparbanken i Karlshamns webbplats" eller liknande

Vid specifika länkningar till en tjänst, funktion eller underavdelning ska länkens namn ge en förklaring om vart länken hänvisar, t ex "Till Sparbanken i Karlshamns billån", "Till Sparbanken i Karlshamns bolån", "Läs mer om Sparbanken i Karlshamns billån" eller liknande. Denna typ av förklarande text kan även läggas i en title-tag

Länkningen placeras så att det tydligt framgår att Sparbanken i Karlshamn inte är avsändare för innehållet på de sidor som länkar till Sparbanken i Karlshamn.

 

Länkning med logotyp
Logotypens filnamn ska alltid innehålla namnet "Sparbanken i Karlshamn". Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Sparbanken i Karlshamn innan publicering. Detta genom att du skickar e-post med föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till:

Marknadsavdelningen

 

Hantering av vår logotyp
Sparbanken i Karlshamn är ett registrerat varumärke. Vår logotype består av två delar, symbolen och namnet, vilka inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den.

Logotypen placeras mot svart eller vit bakgrund. Är bakgrunden annan färg så ska logotypen placeras mot en svart eller vit platta (den fria ytan kring logotypen ska motsvara storleken på plattan).

Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Sparbanken i Karlshamns logotyp vara så den upplevs lika stor som övriga.

 

Kontakt
Vi hjälper dig gärna med information och råd om hur du använder vår logotyp:

Marknadsavdelningen

 

Byrå och samarbetspartners
Vid produktioner i samarbete med Sparbanken i Karlshamn, efterfråga inloggningsuppgifter till Swedbank Brand Manager. Brand Manager är ett webb-baserat verktyg som bland annat innehåller riktlinjer för vår profil och nedladdningsbara designelement.