Hoppa till textinnehållet

Våra Stiftelser

Våra stiftelser för dig som verkar i Karlshamns och Olofströms kommuner.

Näringslivsstiften har två syften, dels att stödja lokala företag med utvecklingspotential, dels att stödja allmännyttiga insatser som gynnar kompetensutveckling och sysselsättning.

Presentation av Styrelsemedlemmar

Näringslivsstiftelse

Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse bildades av Sparbanken i Karlshamn den 3 maj 2002.

 

Utvecklingsstiftelse

Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse bildades i samband med fusionen mellan Kyrkhults Sparbank och Sparbanken i Karlshamn våren 2008

Riskkapital

Syfte med pengarna
Näringslivsstiftelsen finns för dig som vill utveckla ett företag eller en företagsidé. Ditt företag har sitt säte i Karlshamn eller Olofströms kommun. Vår ambition är att vara till hjälp i utvecklingsarbetet, få ditt företag att växa med fler medarbetare och därmed öka attraktionskraften av våra båda kommuner.

Vem kan söka?
Du funderar på att starta ett företag och har kommit så långt att du vill göra en förstudie. Vi kan då hjälpa dig vidare. Du har redan startat ditt företag men vill ta ytterligare steg för att utveckla din affärsidé vidare. Vi kan då bistå med både råd och kapital.


Villkor
När vi investerar i din affärsidé behöver vi något i gengäld. Välkommen att diskutera villkoren med oss. Nystartat företag? Vi samarbetar med Blekinge Business Incubator,BBI. Du kan få ytterligare råd och tips av dem. http://www.b-b-i.se/

Vem kan inte söka?
Om du vill låna pengar hänvisar vi till banken. Det är när denna väg av någon anledning stängts som Näringslivsstiftelsen möjligen kan öppna en ny möjlighet.

Jag vill veta mer

Ansök här

Samhällsnytta

Syfte med pengarna
Stiftelsen satsar pengar i projekt som gynnar samhällsutveckling. Vi stöder er som har förutsättningar att få företag och verksamheter att blomma.

Vem kan söka?
Du funderar på att starta en verksamhet och har kommit så långt att du vill göra en förstudie. Du har en idé om ett socialt företagande, en ny utbildning eller en kulturverksamhet men vet inte hur du ska kunna ta nästa steg. Vi kan då hjälpa dig vidare.

Villkor
Vi har inga krav på motprestationer när det gäller investeringar i samhällsnyttiga verksamheter

Vem kan inte söka?
Egentligen kan alla söka medel hos oss. Det viktigaste är dock att pengarna leder till att utveckla verksamheter som gynnar flera i Karlshamns och Olofströms kommuner. Har du inte ditt säte här har du dock ingen möjlighet att få hjälp och stöd av oss.

Jag vill veta mer

Ansök här