Om ansökningsprocessen
Sponsringsansökan för verksamhetsåret 2023 är öppen 3 oktober - 30 november 2022. Ansökan kan endast göras av huvudföreningen, inte enskilda lag. Besked om sponsring ges i januari 2023 och utbetalning sker i januari/februari 2023.