Hoppa till textinnehållet

Småföretagsbarometern 

Det är i småföretagen som fyra av fem nya jobb skapas och genom att ställa frågor till beslutsfattare i dessa företag om deras syn på framtiden får vi en viktigt indikation på vart konjunkturen är på väg. 

Småföretagsbarometern 2021

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året. Småföretag inom handel, transport, hotell och restaurang har drabbats hårdast. Där har vart fjärde företag minskat personalstyrkan jämfört med i fjol. Däremot ser företagen en ljusning inför det kommande året. Det visar en delrapport från Småföretagsbarometern 2021.

Delrapport 2021

Rapport: Småföretagen och jobben (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Småföretagsbarometern 2020

 

Huvudrapport

Rapport: Småföretagsbarometern 2020 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Digitalt seminarium (Youtube)

Länsrapporter 2020

Delrapport

2020-04-29: Pressmeddelande (pdf)

Läs rapporten (pdf)

Småföretagsbarometern 2019

Rapport: Småföretagsbarometern 2019 (pdf)

Pressmeddelande: Småföretagsbarometern 2019 (pdf)

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.
Undersökningen omfattar ca 4 000 företag i olika branscher inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern publiceras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna en gång om året.
Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att analyserna även kan göras på länsnivå.