Hoppa till textinnehållet

Boindex

Little girl in moving box with family.

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Q4: Fortsatt goda möjligheter för hushållen att köpa bostad – men stora variationer mellan olika kommuner

Lägre bolåneräntor har kompenserat hushållen för stigande bostadspriser och hushållens köpkraft vid köp av bostad är fortfarande generellt sett god. I genomsnitt lägger hushållen 26 procent av den disponibla inkomsten på sitt boende. Det visar Swedbanks Boindex för fjärde kvartalet 2019. Förändringarna i index är små och för landet som helhet blir effekten liten. I vissa kommuner är förändringarna dock stora.

Swedbanks Boindex för fjärde kvartalet 2019 ligger på 117. Det innebär att ett hushåll som köpte en bostad under förra årets sista kvartal i genomsnitt lägger 26 procent av sin disponibla inkomst på boendet. Köpkraften är generellt god eftersom boindex överstiger 100.

-  Även om situationen ser bra ut generellt sett har vissa grupper i samhället det fortsatt mycket tufft, inte minst ensamstående och unga. Var man bor och om man bor i småhus eller bostadsrätt spelar också stor roll, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Stora förändringar i vissa kommuner
Förändringarna i Swedbanks boindex är små och för riket som helhet blir effekten liten. I vissa kommuner är förändringarna dock stora. I Falkenberg minskade till exempel boindex med sju enheter för sammanboende med barn i småhus och steg med sju enheter för samma typhushåll bostadsrätt. I Karlskrona ökade boindex med åtta enheter för sammanboende med barn i småhus och var oförändrat för samma typhushåll i bostadsrätt. I Skellefteå sjönk boindex för samtliga typhushåll.

Olika lokala förutsättningar ger varierande prisutveckling
69 procent av alla småhus säljs i orter utanför storstadsregionerna. Mellan kvartal tre och fyra steg priserna på småhus med fem procent i kommuner med fler än 75 000 invånare samtidigt som priserna sjönk med tre procent i Stockholm stad. 56 procent av alla bostadsrätter säljs i storstadsregionerna. Priserna sjönk som mest i Malmöregionen där priserna sjönk med sex procent. I kommuner med färre än 75 000 invånare steg priserna med fem procent.

-  Det finns flera marknader i marknaden när det gäller bostäder, dels skiljer det sig mellan småhus och bostadsrätter, dels varierar prisutvecklingen i olika delar av landet. Därför är det viktigt att sätta sig in i hur de lokala förutsättningarna ser ut när man ska köpa bostad, säger Arturo Arques.

Hur ser läget ut i din region och kommun?