Meny
Samhällsnyttan

Djurens Vänner Karlshamn

Här kommer en hälsning från Djurens Vänner Karlshamn – en av många föreningar banken sponsrar.

”Sponsringen från banken är ovärderlig för oss då föreningen inte har några statliga eller kommunala bidrag. Som helt ideell förening är vi beroende av sponsring och gåvor för att kunna driva verksamheten på ett effektivt sätt. Sponsorpengarna används främst till veterinärvård av de hemlösa och sjuka katter som föreningen får in. Det rör sig om ca 50 katter årligen. Ett stort och innerligt tack för ert sponsorstöd!”

 

Elisabet Rosengren

Ordförande Djurens Vänner Karlshamn

Kort om föreningen

Bildades: 3 november 2020
Antal medlemmar: 57
Gör: Lokalförening knuten till Djurens Vänner i Sverige. En av föreningens största uppgifter är att hitta nya hem till hemlösa djur.

På bilderna ser vi katterna Lasse och Maggan med ungar som har blivit hjälpta av föreningen.