”Föreningen är väldigt tacksam för varje krona som kommer in och de medel vi har går till djuren. Arbetet sker ideellt, men vi har dock drömmar att kunna anställa någon för administrationen med lönebidrag samt kunna starta ett Djurhem.”

Kerstin Linde
Ordförande, Djurskyddet Karlshamn