”Vår idé i OK Skogsfalken är "Föreningen där det finns plats för alla - nyfiken ungdom, satsande elit och glad motionär" och detta symboliserar Skogsfalken väldigt väl. Vi använder sponsringsstödet från banken för att kunna erbjuda en bra verksamhet till våra ungdomar. Att kunna genomföra läger, tävlingsresor mm. Ungdomsverksamheten är grunden i vår verksamhet. Alla är välkomna och verksamheten ska bygga på glädje och gemenskap. Sponsorstödet betyder oerhört mycket för att kunna fortsätta bedriva en bra ungdomsverksamhet. Utan stöd hade vi haft svårare att kunna erbjuda alla familjer en verksamhet för ungdomar i Karlshamns kommun utan alltför stor egen ekonomisk insats. Vi vill inte att man som familj ska tvingas välja bort vår verksamhet på grund av ekonomiska skäl. Självklart vill vi bli ännu fler och hälsar nya barn, ungdomar och deras föräldrar välkomna att prova på glädjen med att springa eller cykla orientering.”

Ola Söderberg
Ledamot i styrelsen för OK Skogsfalken