Meny
Samhällsnyttan

Olofströms Konstförening

Här kommer en hälsning från Olofströms Konstförening – en av många föreningar banken sponsrar.

”Sponsorpengarna betyder mycket för oss. Stödet går till att lyfta fram lokala konstnärer och ge unga konstnärer möjlighet att visa upp sina alster.  Vi satsar på barn och ungdomar och vill stimulera deras skapande. Varje sommar får tre ungdomar åka på konst-läger för att utveckla sin egen förmåga och inspireras av andra ungdomar. Flera av de ungdomar som varit på konst-läger har senare fått ställa ut på ungdomsutställningar. Vi har också en ungdom som kommit med som suppleant i styrelsen för att få nya insikter.

Att satsa på udda konstnärer ger oss mindre inkomster men är viktigt för att främja konstutvecklingen. Under pandemin har vi fått halvera antalet utställningar vilket påverkat oss negativt ekonomiskt. Vi är tacksamma för bankens sponsorstöd.”

Kaj Magnusson, ordförande Olofströms Konstförening

Kort om föreningen

Bildades: 1942 - firar 80 år 2022!
Antal medlemmar: 160
Gör: Konstförening. Årliga utställningar och andra aktiviteter.