LEI (Legal Entity Identifier) är en 20-siffrig alfanumerisk kod som används globalt för att identifiera företag. Varje LEI är unik och tilldelas företaget en gång, det vill säga samma kod kan inte tilldelas någon annan. LEI ersätter inte registret som utfärdats av handelsregistret. Registerkoder används fortfarande för att identifiera juridiska personer.