Meny
Samhällsnyttan

Ansökan

Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse

2002 startades Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse. Då med uppdrag att satsa i nystartade företag då riskerna är stora och finansieringsmöjligheterna få, ungefär som ett riskkapitalbolag. Stiftelsen skulle kunna ta andra risker och göra andra bedömningar än banken.


Ändrade förutsättningar från myndigheten Finansinspektion några år senare, gjorde gällande att banker inte fick stödja enskilda företag utan bara avsätta medel till mer allmännyttiga ändamål. Därför har stiftelsen ”två kassor” med pengar. En med ”gamla pengar” som används till ”såddfinansiering” och expansionskapital för lovande affärsidéer. Den andra kassan används endast till allmännyttiga ändamål som bidrar till utvecklingen av bygden.

 

Riskkapital

Stiftelserna finns för dig som antingen har en begynnande affärsidé eller som nyligen har startat ditt företag men behöver hjälp att ta din affärsidé vidare. Stiftelsen kan då ha möjlighet att hjälpa genom att bistå med både råd och kapital.

 

Till ansökan om riskkapital/"såddfinanisering"

 

Allmännytta

Både privatpersoner och föreningar kan ansöka om stöd när det behövs pengar till något viktigt som ger allmännytta. Det kan till exempel vara att upprusta en badplats, arrangera en mässa eller ett ungdomsprojekt. 

 

Till ansökan om allmännytta

Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse

När Sparbanken i Karlshamn fusionerades med Kyrkhult Sparbank, 2008, öppnades ytterligare en stiftelse – Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse. Utvecklingsstiftelsen har som huvudsakligt ändamål att stödja verksamheter som av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga och utvecklande inom områdena forskning, utbildning, idrott, kultur och näringsliv.

Även denna stiftelse har en egen styrelse som fristående från banken bestämmer var satsningar ska göras.
För att även utvecklingen av näringslivet i Olofström skall kunna få hjälp med ”riskkapital” har man möjlighet att ansöka om medel ur Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse ”gamla kassa”.

 

Riskkapital

Stiftelserna finns för dig som antingen har en begynnande affärsidé eller som nyligen har startat ditt företag men behöver hjälp att ta din affärsidé vidare. Stiftelsen kan då ha möjlighet att hjälpa genom att bistå med både råd och kapital.

 

Till ansökan om riskkapital/"såddfinanisering"

 

Allmännytta

Både privatpersoner och föreningar kan ansöka om stöd när det behövs pengar till något viktigt som ger allmännytta. Det kan till exempel vara att upprusta en badplats, arrangera en mässa eller ett ungdomsprojekt. 

 

Till ansökan om allmännytta