Även denna stiftelse har en egen styrelse som fristående från banken bestämmer var satsningar ska göras.
För att även utvecklingen av näringslivet i Olofström skall kunna få hjälp med ”riskkapital” har man möjlighet att ansöka om medel ur Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse ”gamla kassa”.

Riskkapital och ”såddfinansiering”

Stiftelsen finns för dig som vill utveckla ett företag eller en företagsidé. Ditt företag har sitt säte i Karlshamn eller Olofströms kommun. Vår ambition är att vara till hjälp i utvecklingsarbetet, få ditt företag att växa med fler medarbetare och därmed öka attraktionskraften av våra båda kommuner.

Du kanske funderar på att starta ett företag och har kommit så långt att du vill göra en förstudie.

Du har ett företag men vill ta ytterligare steg för att utveckla din affärsidé vidare. Stiftelsen kan då hjälpa dig vidare med att bistå med både råd och kapital.

Till ansökan om riskkapital/"såddfinanisering"

Allmännytta

Stiftelsen satsar pengar i projekt som gynnar allmännytta och utveckling.

Både privatpersoner och föreningar kan ansöka om stöd när det behövs pengar till något viktigt som ger allmännytta. Det kan till exempel vara att upprusta en badplats, arrangera en mässa eller ett ungdomsprojekt. Projekt som bidrar till jobb och utbildning – Net Port Science Park i Karlshamn är ett bra exempel på detta.

Det viktigaste är att pengarna leder till utveckling och gynnar flera i Karlshamns och Olofströms kommuner. För att kunna ansöka och få pengar måste du ha ditt säte i bankens verksamhetsområde.

Läs exempel på projekt som fått stöd i Olofströms kommun

Till ansökan om allmännytta