Skip to content

Likviditetsplanering - kontroll på företagets likvida medel

Tre personer sitter vid ett bord och med skisser, färgprover, dator, kaffe och mobil

Effektiv likviditetsplanering kan på ett avgörande sätt bidra till ditt företags lönsamhet. En viktig del är att känna till när in- och utbetalningar görs och vilka tillgängliga kontotillgångar företaget har. Vi har flera verktyg för olika behov.

Få kontroll över företagets likvida medel

I stort handlar likviditetsplanering om att få kontroll över företagets likvida medel. Vilket är ditt företags behov kring likviditetsplanering? Se våra tjänster här nedan.

  • Företagskollen

    Med Företagskollen får du en samlad överblick av pengar in och ut – bättre koll på företagets kassaflöde.

    Företagskollen