Skip to content

Som stiftelsekund får du tillgång till några av marknadens mest kompetenta rådgivare och stiftelsespecialister som hjälper dig med dina önskemål. Tillsammans är vi med och bidrar till att långsiktigt finansiera exempelvis vetenskaplig forskning, utbildning, pension, bättre miljö och levnadsvillkor.

Vad kan våra stiftelseexperter hjälpa dig med?

 • Finansiering av ändamålet
 • Portföljkonstruktion
 • Ekonomisk och finansiell rapportering
 • Destinatärsservice
 • Styrelseservice
 • Kansliservice
 • Permutation, skatt, stiftelsebildning
 • Likviditets- och flödesplanering
 • Kapitalförvaltning
 • Redovisning, bokslut och rapportering
 • Ansökningshantering, utbetalning, registerhållning
 • Utbildning, styrdokument, mötesplanering
 • Myndighetskontakter, rapportering, deklarationer
 • Stiftelse- och skattejurister