Konstruktioner med olika räntebindningstider och längre eller kortare löptider är inte ovanliga. Ytterligare en aspekt på placeringen är vem som har givit ut papperet. Placeringar kan göras i papper som är utgivna av svenska eller utländska emittenter. Många internationellt verksamma företag lånar dessutom upp pengar på flera olika marknader och det kan därför finnas papper i flera valutor. Våra ränteplaceringar hittar du i vänstermenyn.

Marknaden kan följas på tidningarnas börssidor, via exempelvis Stockholmsbörsens och Riksbankens webbplatser.

Bäst information fås dock direkt från banken eftersom räntemarknaden skiljer sig en del från aktiemarknaden i flera avseenden.

Bostadsobligationer
Certifikat
FRA
Företagsobligationer
Realobligationer
Ränteterminer
Statsobligationer
Statsskuldväxlar