Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

9 miljoner som gör skillnad här

Under 2023 stöttade bankens stiftelser flera lokala projekt som gör det bättre för alla som bor, lever och verkar i Olofströms och Karlshamns kommuner. För 2024 har summan mer än fördubblats och stiftelserna har fått 20 miljoner för att fortsätta göra skillnad genom bra och nyttiga lokala projekt.

– Vi vill vara med och bygga ett livskraftigt samhälle som växer tillsammans med invånarna här. Som Sparbank är det viktigt att finnas nära våra kunder och att hjälpa till i samhället. Vi finns bara här och därför är det så viktigt att tillsammans skapa framtidstro för vår region, säger Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.

Ett sätt banken bidrar till ett bättre lokalsamhälle är via bankens två stiftelser. Under 2023 har stiftelserna stöttat flera lokala projekt. Stiftelserna strävar efter att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling i alla de projekt som beviljas.

– Med mer pengar från banken ger det en helt annan möjlighet för oss att stötta fler långsiktiga projekt, vara proaktiva och initiera egna projekt. Till exempel bjöd vi in Karlshamns kommun till ett samtal där vi diskuterade hur vi skulle kunna hjälpa till i de projekt där budgeten inte räckt hela vägen, säger Jonke Höglund, ansvarig bankens stiftelser.

Stiftelserna har stöttat flera av kommunens projekt som till exempel trygghetsbelysning på Strandpromenaden och torget. Det sistnämnda är något som berör många. Enligt planen kommer torget att bli mer tryggt och trevligt att vistas på.  Budgeten för torget landade på 5 miljoner kronor och kommunen och stiftelserna delar på summan.

– Ibland räcker inte pengarna till att göra allt vi vill och med samarbetet med banken såg vi möjligheten att kunna göra det där lilla extra. Kommunens ansvar är alltid tekniken och infrastrukturen medan banken tillför kryddan; exempelvis hängytor, grönska och upplevelser för barnfamiljerna, berättar Johan Eriksson, Teknisk Chef Karlshamns kommun.

Området kring Böljelek kommer att bli mer öppet. En viktig aspekt i projektet är att göra ett tryggt torg. Fr.v. Mattias Holmquist, Platschef Mörrums Kronolaxfiske, Viveca Olvegård, vice vd Sparbanken i Karlshamn, Johan Eriksson, Teknisk Chef Karlshamns Kommun, Jonke Höglund, ansvarig bankens stiftelser och Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.
Området kring Böljelek kommer att bli mer öppet. En viktig aspekt i projektet är att göra ett tryggt torg. Fr.v. Mattias Holmquist, Platschef Mörrums Kronolaxfiske, Viveca Olvegård, vice vd Sparbanken i Karlshamn, Johan Eriksson, Teknisk Chef Karlshamns Kommun, Jonke Höglund, ansvarig bankens stiftelser och Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.

Omgörningen av torget kommer att påbörjas i slutet av sommaren och vara klart i mars 2025. Ett annat intressant projekt är en Äventyrspromenad som planeras i Mörrum.

– Tanken är att det ska bli en upplevelse för barnen men slingan kommer att funka för alla. Det kommer vara en promenadstig med olika lärande stationer. Projektet är värdefullt för besöksnäringen i Mörrum, berättar Mattias Holmquist, Platschef Mörrums Kronolaxfiske.

För 2024 satsas 20 miljoner.

– Vi har börjat året i rasande fart och i år blir det fler och större projekt, avslutar Jonke Höglund, ansvarig bankens stiftelser.

Projekt som stiftelserna stöttat 2023

Fakta - Bankens stiftelser

Banken har två stiftelser. Stiftelsernas syfte är att stödja allmännyttiga insatser. Stiftelsernas pengar kommer från bankens vinst. Det viktigaste är att pengarna leder till att utveckling som gynnar flera i Karlshamns och Olofströms kommuner.