Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Checklista: Så preppar du din ekonomi om kriget kommer

Din ekonomiska trygghet är viktig för oss på Sparbanken i Karlshamn. Vi hjälper dig att hantera finansiella risker och nå dina finansiella mål. Att förbereda sig finansiellt inför en kris är en viktig aspekt av personlig riskhantering. Här är några tips som kan hjälpa dig att stärka din ekonomiska beredskap.

1. Skapa en budget för krislägen

✔ Sparade pengar som täcker 3 månaders utgifter.

✔ Avbetala lån med hög ränta för att minska din ekonomiska sårbarhet.

✔ Identifiera nödvändiga utgifter och möjliga besparingar.

✔ När du gör budget, inkludera billigare, bra mat och förnödenheter.

2. Fundera över olika betalningslösningar

✔ Tillgång till flera olika kort och mobila betallösningar.

✔ Tillgång till flera sätt att koppla upp dig mot internet och tillgång till telefonnätet.

✔ Tillgång till flera sätt att legitimera dig digitalt genom att ha mer än en godkänd e-legitimation.

3. Ha kontanter hemma

✔ Kontanter hemma som gör att du kan klara dig i minst en vecka, för mat, drivmedel och medicin.

✔ Kontanter i lägre valörer, eftersom det kan vara svårt med växel.

4. Ha ett krisförråd hemma

✔ Krisförråd med mat, drivmedel och mediciner, samt Powerbank för längre uthållighet vid elavbrott.

✔ Skriv ut viktiga kontakter samt telefonnummer på papper.

✔ Minst två fysiska ID-handlingar (körkort/ID-kort och pass) hemma. Kontrollera giltighetstiden!

5. Håll dig informerad och följ myndigheternas råd

✔ Radio P4 är Sveriges beredskapskanal.

✔ Håll dig informerad via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Råd och stöd i finansiella frågor

Förberedelse inför en kris eller krig handlar inte bara om att ha pengar sparade, utan även om att ha en plan och kunskap om hur du bäst hanterar din ekonomi under svåra förhållanden. Genom att ta dessa steg kan du bidra till att minska ekonomisk stress och stärka din förmåga att hantera oväntade situationer.

Behöver du råd kring din ekonomi är du välkommen att kontakta oss på banken.

Den lokala banken – viktig för svensk krisberedskap

Vi har krig i vår samtid som påverkar oss och vår ekonomi på olika sätt. Skulle det värsta hända att det skulle bli krig eller kris här där vi står. Där våra rötter är rotade. Då är ett starkt och fungerande lokalt bankväsende viktigt för vårt samhälles motståndskraft.

Svenskarnas finansiella krisberedskap är svag

Endast en av fem svenskar känner sig finansiellt förberedda inför en kris- eller krigssituation. Och drygt två av tre har behov av mer information kring hur de kan förbereda sig finansiellt inför en kris. Det visar en ny undersökning.