Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

En gård med rätta inställningen: ”Det ska gå!”

John och Mats Abrahamson på Froarps Gård.
John och Mats Abrahamson på Froarps Gård.

Landets lantbrukare står inför rejäla utmaningar med både svag lönsamhet, en osäker omvärld och den gröna omställningen som pockar på. Men det finns ljusglimtar och lantbrukarna tror på ljusare tider, visar vårens Lantbruksbarometer. Vi besöker Froarps gård i Froarp där det både finns stora framtidsplaner och en vilja som heter duga.

Från gårdens manbyggnad ser vi lammen som skuttar och en bit av Långasjön som breder ut sig. Här har marken brukats i fyra generationer. Näst på tur efter pappa Mats Abrahamson står John, 22 år.

– De rymmer hela tiden! skrattar John, som fick två fårtackor när han var liten och sedan dess har det blivit fler och fler.

– Det är fantastiskt roligt att John har intresse att köra vidare gården, säger Mats som tidigt tog över en del av gården efter sin far.

Lammen är bara för nöje säger John. På Froarps gård finns 115 mjölkkor och på marken odlas stärkelsepotatis och majs. Att driva ett lantbruk som är hållbart långsiktigt är viktigt. På gården har man redan investerat i solceller och näst på tur är en biogasanläggning.

Här byggs den nya biogasanläggningen.
Här byggs den nya biogasanläggningen.

– Vi planerar att bli självförsörjande på el, berättar Mats och visar bygget av biogasanläggningen.

– Det känns rätt i tiden. Medan solceller sköter sig själv så är det dock lite mer jobb med biogasen. Men jag tycker det är kul med utmaning. Det finns inga problem bara lösningar. Här har vi alltid haft inställningen att det ska gå! fyller John i.

Energikostnaderna på gården är stora och den nya anläggningen kommer producera 200 till 250 tusen kwh.

Den årliga Lantbruksbarometern, som tar tempen på lantbruket, visar att den upplevda lönsamheten i lantbruket har försämrats sedan våren 2023. Samtidigt har den förbättrats jämfört med i höstas då indexet noterade den lägsta nivån sedan krisåret 2016. Framåt förväntar sig lantbrukarna generellt en något förbättrad lönsamhet. 41 procent av lantbrukarna tror på en ganska eller mycket god lönsamhet om ett år. Det är en högre andel än ifjol då motsvarande andel var 38 procent.

– Det finns en härlig framtidstro inom lantbruket och hos våra lokala lantbrukare. Det som är viktigt att tänka på är att ha en tät dialog med rådgivare, revisor och bank. Skog och lantbruk handlar till stor del om långsiktig planering och om att skapa en hållbar ekonomi. Mat ska vi alla ha och vi behöver bli bättre på att uppskatta våra lantbrukare som ser till att vi har mat på tallriken, säger Jörgen Lindh, Företagsrådgivare och specialist skog- och lantbruk, Sparbanken i Karlshamn.

Kor i hage.
Några av gårdens kor.

Senaste året har mjölkproduktionen ökat.

– Det är längesedan vi såg den här utvecklingen. Antalet mjölkproducenter har halverats de senaste 10 åren. För mig så var jag aldrig tveksam till att ta över gården efter min far. Jag började köra traktor när jag var fyra år och har alltid haft ett stort intresse för lantbruket, berättar Mats.

Mats började ta över gården redan som 18-åring. När Sparbanken i Karlshamn gick samman med Föreningsbanken följde Mats med och kund har han varit sedan dess.

– Om inte min bankman trott på mig hade jag inte stått här idag, säger Mats.

Staffettpinnen går nu vidare till John men än så länge jobbar de ihop.

– Att jobba ihop går bra. Vi har än så länge inte slagits, skrattar Mats.

– Vi är inte eniga om allt men vi kan kompromissa. En sak som är säker är att min far inte är feg på att satsa! utbrister John.

– Det är viktigt att diskutera hur vi kan satsa framåt och se möjligheter annars är det ingen mening, fyller Mats i.

John har startat ett eget företag och planen framåt är att han ska utbilda sig till Lantmästare och Mats kommer så småningom trappa ner.

– Inte förrän om minst fem år, säger John och skrattar.

Efter en varm kopp kaffe inne i den vackra manbyggnaden blir det avsked. Vi ser efter om lammen är kvar eller om någon rymt. Nej då, än är de kvar.

Lamm.
Här går gårdens lamm med utsikt över Långasjön.
Solceller på tak.
Solceller på gården.

Insikter från Lantbruksbarometern 2024

  • Lantbrukarnas upplevda lönsamhet har försämrats jämfört med förra året. Vädret skapade rejäla utmaningar under 2023 med både långvarig torka och översvämningar. Skörden blev lägre och hade en sämre kvalitet än normalt, vilket ledde till en pressad lönsamhet. När lantbrukarna blickar framåt finns förväntningar om en lönsamhetsförbättring, om än från låga nivåer.
  • Investeringarna i lantbruket är kvar på historiskt låga nivåer. Investeringarna i djurstallar var under 2023 till och med lägre än det historiskt svaga året 2022. Kombinationen av en fortsatt låg investeringsvilja och en svag lönsamhet är tydliga orosmoln för att långsiktigt säkerställa Sveriges livsmedelsproduktion.
  • Effektivisering av nuvarande verksamhet, ökat samarbete med andra och mer arbete utanför företaget är åtgärder som lantbrukare planerar för att förbättra sin lönsamhet. Detta påminner om svaren 2023 även om fler i år bedömer att de ska öka andelen arbete utanför företaget för att förbättra sin lönsamhet.
  • Intresset för energiproduktion verkar ha toppat då 11 procent i år svarar att de gjort investeringar i energiproduktion. Samtidigt ser vi nu en tydlig minskning av de som avser att investera i energiproduktion under det kommande året. Solenergi är det energislag som fortfarande flest vill utveckla, samtidigt som vi i år ser en tydlig minskning i de som avser utveckla sin biogasproduktion. 
Entré till manbyggnaden.
Gårdens manbyggnad har en välkomnande entré.

Froarps Gård

Besättning: 115 årskor
Areal: Brukar 130 hektar där det odlas 25 hektar stärkelsepotatis, 13 hektar majs och vall och spannmål på övriga hektar. 100 hektar skog.
Anställda: 2
Hållbara investeringar: Solceller, biogasanläggning.

Biogasanläggning

I biogasanläggningen utnyttjas lättomsättbart organiskt material till produktion av metan, som kan användas till värme, el och drivmedel. Samtidigt omsätts näringsämnena i det organiska materialet till en form som gör att den kan utnyttjas som gödsel.

Om Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Barometern har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 37:e helårsupplagan. Rapporten bygger på en Sifo-undersökning med 1000 lantbrukare genomförd av Verian på uppdrag av Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund. Intervjuerna har genomförts mellan 13 februari och 5 mars 2024.

Thomas Fransén och Jörgen Lindh är bankens specialister inom skog- och lantbruk.

Har du frågor om ditt företagande?

Om du har några funderingar kring din ekonomi som lantbruksföretagare är du välkommen att kontakta oss.

Jörgen Lindh
Företagsrådgivare
Specialist skog- och lantbruk
0454 - 30 44 59


Thomas Fransén
Företagsrådgivare
Specialist skog- och lantbruk
0454 - 30 43 62