– Vi vill bidra till ett starkt lokalsamhälle genom att ge människor och företag en bättre ekonomisk vardag. Genom att expandera till nya lokaler på Östra Piren rustar vi banken för framtiden och får bättre möjligheter att hjälpa våra kunder, säger Per Richardsson, vd för Sparbanken i Karlshamn.

Sparbanken i Karlshamn har skrivit under en så kallad avsiktsförklaring tillsammans med kommunala Karlshamnsfastigheter, som äger och förvaltar Östra Piren. Inflyttningen är planerad till januari 2024.

I takt med att verksamheten utvecklats har lokalerna på Drottninggatan, där Sparbanken i Karlshamn haft kontor sedan 1912, gradvis blivit allt mindre lämpliga. Nybyggnationen på Östra Piren ger banken möjlighet att själv utforma det nya kontoret för att möta behoven hos såväl kunder som medarbetare.

– Ett rikt och levande näringsliv skapar jobb, hjälper regionen att stå emot kriser och skapar en framtidstro hos alla som bor här. Sparbanken i Karlshamn ska vara en stark partner som hjälper företag, organisationer och människor att utvecklas och blomstra, säger Per Richardsson.

Parallellt med nysatsningen fortsätter Sparbanken i Karlshamn sin verksamhet på Drottninggatan där en stor del av vardagliga och obokade bankärenden kommer att finnas kvar. Det gäller exempelvis kundtjänst, kontanthantering och bankfack, liksom enklare spontana ärenden. Verksamheten på kontoren i Olofström, Kyrkhult, Mörrum, Asarum och Svängsta fortsätter som vanligt.

Största delen av de bokade kundmöten som i dag sker på Drottninggatan kommer att flytta till de nya lokalerna på Östra Piren. Även om många typer av bankärenden sköts på nätet ser Sparbanken i Karlshamn en stor efterfrågan på personliga möten, vilket ställer krav på hur kontoret är utformat.

– Nysatsningen på Östra Piren ger oss nya möjligheter att få närmare relationer med våra kunder, i en fantastisk miljö precis vid havet. Vi ser mycket fram emot att välkomna både gamla och nya kunder till vårt nya bankkontor, säger Per Richardsson.

För mer information, kontakta gärna
Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn, 070-816 68 27,