Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Sparbankerna har nöjdast bankkunder för fjärde året i rad!

Nöjdast kunder har landets Sparbanker. Det visar Svenskt Kvalitetsindex årliga bankstudie SKI Bank, där kunderna frågas ut om hur nöjda de är med sin bank.

Det är bankkunderna själva som fått sätta betyg på sin bank och åter igen placerat Sveriges Sparbanker i topp både bland privat- och företagskunder.
Det är nu fjärde året i rad som Sparbankerna som grupp får högst betyg i SKI Bank.

Nära kundmöten

SKI Bank har under de senaste åren ställt frågan om digitala tjänster fullt ut kan ersätta personlig kontakt eller fysiska möten. I studien svarar 60 procent av alla tillfrågade att det inte gör det. Det gäller även frågan om kunder kan tänka sig digitala möten i stället för fysiska. Kunder vill fortsatt träffa sin bank fysiskt för mer komplexa ärenden.

Nöjdare kunder i oroliga tider

SKI Bank 2023 visar att svenska bankkunder ger branschen ett godkänt betyg, trots inflation, stigande räntor och ekonomisk oro. Företagskunderna har till och med blivit mer nöjda och når nivåer som inte setts på flera år. Trygghet, stabilitet och pålitlighet efterfrågas i tider av osäkerhet.

Lokal bank som ger tillbaka till närsamhället

Något som skiljer Sparbankerna från de andra bankerna i undersökningen är att Sparbankerna är lokala banker, där pengarna stannar i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar lånas ut till privatpersoner och företagare som bor och driver sin verksamhet i bankens närområde.

80 procent av Sparbankernas kunder har svarat att de upplever att banken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt. De har också svarat att det är viktigt för mig som kund att delar av min banks vinst investeras i olika samhällsområden.
 

Om SKI

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom bankbranschen sedan 1989. Datainsamlingen för årets studie pågick under augusti månad 2023. Totalt samlades det in 14 687 intervjuer för privatmarknaden och 7 336 intervjuer för företagsmarknaden.

Tidigare SKI-undersökningar