”Sparbanken i Karlshamns sponsorbidrag underlättar genomförandet av våra aktiviteter. Sponsorstödet går till medlemsmöten, friskvårdsaktiviteter och studiecirklar. Vi är tacksamma för bankens stöd.”

Bo Rösler
ordförande i PRO Karlshamn