Personuppgiftsansvarig är: Sparbanken i karlshamn
Organisationsnummer: 536200-9481
Box 44, 374 21 Karlshamn

Sparbanken i Karlshamns dataskyddsombud nås via: alternativt Sparbanken i Karlshamn, Dataskyddsombud, Box 44, 374 21 Karlshamn eller besök något av våra kontor.